Investor FIZ - Komentarz do wyceny z września 2014