Investor FIZ - Komentarz do wyceny z września 2014

Na dzień 30 września 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 995,67 zł, co oznacza spadek o 0,69% w stosunku do wyceny z 31 sierpnia 2014 r.

Wrzesień charakteryzował się brakiem wyraźnego trendu na światowych rynkach akcji. Zarówno w przypadku giełd rynków rozwiniętych, jak i wschodzących obserwowaliśmy   wzrosty, jak i spadki. I tak przecena w USA spotkała się z lepszymi nastrojami inwestorów w Europie, natomiast wzrostom w Argentynie czy Wenezueli towarzyszyły spadki w Brazylii czy Turcji. Efektem tych rozbieżnych nastrojów był fakt, że nasz portfel długich i krótkich pozycji na rynkach akcji giełd krajów rozwiniętych zanotował w ubiegłym miesiącu stratę, natomiast na rynkach wschodzących - zysk. Negatywny wpływ na wycenę certyfikatów miało natomiast zachowanie surowców, a w szczególności metali szlachetnych. Najważniejsze indeksy surowcowe zniżkowały we wrześniu o 6-7% i zanotowały najniższe wartości od ponad 4 lat. Do poziomu z 2009-2010 roku powróciły także ceny platyny i srebra. Sytuacja taka związana była z niespotykaną siłą amerykańskiego dolara, który zanotował najdłuższą od ponad 40 lat serię wzrostowych tygodni. Inwestorzy wyraźnie oczekują końca luźnej polityki pieniężnej Fed i wzrostu stóp procentowych.

W najbliższych tygodniach spodziewamy się pogłębienia korekty na giełdach akcji rynków rozwiniętych, której towarzyszyła będzie duża zmienność kursów. Intersujących okazji inwestycyjnych mogą dostarczyć Chiny. Występują tam duże rozbieżności w wycenie tych samych akcji na giełdach w Szanghaju i Hongkongu wynikające z utrudnionego dostępu zagranicznych inwestorów do tego pierwszego parkietu. Otwierany od października tak zwany HK-Shanghai Equity Lnk ułatwi wyrównanie różnic w wycenach społek na obu parkietach, co dalej będzie pozytywnie wpływało na Shanghai (już we wrześniu akcje w Szanghaju rosły a w Hongkongu spadały).