Investor FIZ - Komentarz do wyceny z września 2016

Na dzień 30 września 2016 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie, z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 951,89 zł, co oznacza wzrost o 2,44% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2016 r.

Wbrew obawom o wzrost ryzyka inwestycyjnego, jakie podnoszono po ogłoszeniu zwycięstwa zwolenników Brexitu, praktycznie wszystkie rynki akcji na świecie odnotowały wzrosty w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Co prawda główne uderzenie popytu (czy to na Wall Street, czy też na parkietach strefy euro) trwało jedynie do połowy sierpnia, a w kolejnych tygodniach rynki walczyły o utrzymanie zdobytych pozycji, to ostatecznie trzeci kwartał był dla rynków akcji pozytywny. W przypadku indeksu S&P500 zysk wyniósł „tylko” 3,3%, ale już spółki technologiczne, reprezentowane przez indeks Nasdaq dały inwestorom prawie 10% stopę zwrotu. W Europie indeksy w Paryżu i Frankfurcie zakończyły trzeci kwartał 5-7% wzrostem. Równie dobrze radziły sobie rynki wschodzące, które w dalszym ciągu korzystały na stabilizacji wartości amerykańskiego dolara oraz na utrzymaniu się wzrostowej tendencji na rynku surowców. 

Taka siła indeksów akcji, w obliczu decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii, może być traktowana, jako sygnał do kontynuacji trendu wzrostowego. Poza tym po długim, trwającym półtora roku, trendzie bocznym na indeksie S&P500 i po kilku nieudanych próbach pokonania oporu na poziomie 2100 punktów, w pierwszej połowie lipca, nastąpiło wybicie się, głównego wskaźnika amerykańskiej giełdy ponad poprzednie maksimum. Ponieważ do końca września indeks utrzymał się na wysokim poziomie, a wakacyjnym wzrostom towarzyszyła poprawiająca się szerokość rynku, czyli liczba zarówno spółek, jak i sektorów uczestniczących we wzrostach, można uznać, że nie było to fałszywe wybicie. Było ono zresztą usprawiedliwione napływem lepszych danych z amerykańskiej gospodarki oraz poprawą zysków generowanych przez spółki.

Polska giełda nie wykorzystała w pełni nadążającej się okazji do silnego odreagowania (indeks WIG urósł o 5%), ze względu na nawrót słabości spółek zgrupowanych w indeksie WIG20. W przypadku indeksów małych i średnich spółek sytuacja wyglądała już zdecydowanie lepiej (wzrosty o 9% i 18%). Tak gwałtowna poprawa w tym segmencie rynku związana była nie tylko z dobrą sytuacją gospodarczą w kraju, czy niezłymi wynikami spółek za drugi kwartał. Ważne okazało się również ogłoszenie planu zmian w OFE, które oddaliło wizję rychłej podaży akcji ze strony funduszy emerytalnych. Złagodzenie stanowiska w kwestii kredytów frankowych także odegrało niebagatelną rolę, w czasie wakacyjnych wzrostów na GPW.

Na wynik Funduszu w trzecim kwartale 2016 roku, duży wpływ wywarł silny wzrost wartości  spółki portfelowej z branży informatycznej, notowanej na New Connect, która odrobiła większość strat z pierwszego półrocza. Pozostałe składniki portfela zgrupowane w strategie Long/ Short na rynku akcji, Long Only na akcjach oraz Global Makro opartą o fundusze ETF dające ekspozycję na rynki w Europie  i USA, również przyniosły zysk o istotnym wpływie na końcowy wynik Funduszu.

W kolejnych miesiącach fundusz nadal będzie obecny na rynkach akcji w strefie euro, USA a także w Polsce. W dalszym ciągu będziemy starali się zwiększać w portfelu udział strategii typu long/ short. Fundusz w większym niż do tej pory stopniu będzie również wprowadzał fundamentalne strategie ilościowe.

Dodatkowo chcielibyśmy poinformować o pozyskaniu do Departamentu Inwestycji nowego zarządzającego, Jerzego Tobolewskiego, który od września będzie jedną z osób odpowiedzialnych z prowadzenie inwestycji w Funduszu.