Investor FIZ - Komentarz do wyceny z września 2017

Na dzień 30 września2017 roku dokonano kolejnej wyceny aktywów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 935,19 zł co oznacza wzrost o 1,37% w stosunku do wyceny z 30 czerwca 2017 roku.

W trzecim kwartale 2017 r. rynkom kapitałowym sprzyjały pozytywne dane makroekonomiczne. Między kwietniem, a czerwcem 2017 r. wyższy od oczekiwanego wzrost gospodarczy zanotowano między innymi w Strefie Euro, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz Brazylii. W Strefie Euro wzrost PKB sięgnął 2,2% i był najwyższy od czasu kryzysu w 2011 roku. Wskaźniki PMI w krajach strefy pozostają na poziomie przekraczającym 55 punktów, co w połączeniu z wysokimi wskaźnikami optymizmu konsumentów pozwala na optymistyczne prognozy odnośnie danych za trzeci i czwarty kwartał 2017. Przewidywania, co do wzrostu gospodarczego w USA również pozostają pozytywne (prognozowany wzrost o ok. 2% na kolejne kwartały 2017 roku).

Warto jednak pamiętać, że pozytywne dane z Europy doprowadziły do znaczącego (ponad 10-proc. w stosunku do dolara) umocnienia waluty tego regionu, co może w dłuższym terminie mieć nieco negatywny wpływ na zyski spółek (w szczególności eksporterów) z tego regionu. 

Znaczącym wydarzeniem dla rozwoju sytuacji na rynkach finansowych było wrześniowe posiedzenie Zarządu Rezerwy Federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego. Wprawdzie Fed utrzymał stopy procentowych w USA bez zmian, ale jednocześnie podjął decyzję o stopniowym zmniejszaniu swojej sumy bilansowej (oznacza to wyprzedawanie przetrzymywanych przez niego dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji skarbowych USA i obligacji hipotecznych). Oznacza to de facto zacieśnianie polityki pieniężnej ale zarazem Fed zadeklarował, że proces sprzedaży będzie miał charakter stopniowy i rozłożony zostanie na wiele lat.

Negatywny wpływ na sytuację na rynkach finansowych miało wzrastające ryzyko w polityce międzynarodowej. Narastające napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną spowodowało wzrost nerwowości wśród inwestorów i wzrost okresowej zmienności na rynkach akcji. Powtarzające się (na szczęście na ograniczoną skalę) ataki terrorystyczne w Europie Zachodniej (Hiszpania, Francja) również destabilizują sytuację polityczną w tym regionie.

Można by sądzić, że zwycięstwo Angeli Merkel uspokoi nieco obawy inwestorów co do przyszłości strefy euro, ale wydaje się mieć ono pyrrusowy wydźwięk jako, że jej partia nie jest w stanie utworzyć rządu większościowego, a dodatkowo ultraprawicowa i eurosceptyczna partia Alternatywa dla Niemiec znacząco umocniła swoją pozycję i weszła do Bundestagu jako trzecia siła w parlamencie.  

Rynki kapitałowe, na których głównie koncentrują się inwestycje Funduszu zanotowały pozytywne wyniki. Indeks S&P 500 wzrósł w trzecim kwartale o 3,8%, a 30-letnie amerykańskie obligacje skarbowe zakończyły kwartał na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzednich trzech miesięcy.

W trzecim kwartale Fundusz utrzymywał długą pozycja na amerykańskich i polskich rynkach akcji. Zaangażowanie na rynkach akcji było stabilizowane umiarkowaną ekspozycją na wysokiej jakości instrumenty korporacyjnego i skarbowego rynku dłużnego, zarówno w kraju jak i za granicą.