Investor FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2014

Na dzień 31 stycznia 2014 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 1 111,85 zł, co oznacza wzrost o 0,35% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2013 r.

W styczniu Fed po raz kolejny zdecydował o obniżeniu o 10 mld USD miesięcznej wartości skupu aktywów realizowanego w ramach programu luzowania ilościowego (QE). Podobnie, jak miesiąc wcześniej wydarzenie to odbiło się niekorzystne rynkach rozwijających się. Tym razem ucieczka inwestorów wyraźnie widoczna była nie tylko w przypadku giełd akcji, ale również obligacji, czy walut (znacząca deprecjacja, i to pomimo podwyżki stóp procentowych przez banki centralne, dotknęła m.in. turecką lirę, czy południowoafrykańskiego randa).

Co istotniejsze, w przeciwieństwie do tego, co działo się w grudniu 2013 r., w ubiegłym miesiącu odwrót inwestorów widoczny był również na giełdzie w USA – DJIA spadł o 5,3%, Nasdaq o 1,7%, a S&P500 o 3,4%. Zgodnie z tym, co pisaliśmy w poprzednich komentarzach spodziewaliśmy się korekty w USA i w styczniu utrzymywane tam pozycje zabezpieczające pozytywnie wpłynęły na wynik Funduszu. Dobre wyniki przyniósł również arbitraż spółek na rynku rosyjskim oraz pozycje long-short w sektorze technologicznym. Tym razem niekorzystnie na wynikach odbiło się nasze zaangażowanie w polski sektor małych i średnich spółek.

W najbliższych miesiącach zamierzamy utrzymywać krótkie pozycje na akcjach w USA. Po roku, w którym akcje w Stanach Zjednoczonych wzrosły o ok 30%, a obligacje spadły o około 7% spodziewamy się, że największe fundusze emerytalne będą sprzedawać akcje i kupować obligacje tak, by dostosować swoje portfele do założonych alokacji. Ponadto uważamy, że wzrost wycen spółek giełdowych wyprzedził poprawę danych gospodarczych co powinno zaowocować korektą na rynku akcji. Coraz atrakcyjniej wyglądają natomiast wyceny papierów na rynkach wschodzących i w perspektywie najbliższych miesięcy będziemy z uwagą śledzić perspektywy tego segmentu rynku.