Investor FIZ - Komentarz do wyceny ze stycznia 2015

Na dzień 31 stycznia 2015 r. dokonano kolejnej miesięcznej wyceny certyfikatów inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zgodnie z którą wartość jednego certyfikatu ustalono na 982,84 zł, co oznacza wzrost o 0,78% w stosunku do wyceny z 31 grudnia 2014 r.

Początek roku nie przyniósł większych zmian w obrazie rynków finansowych – po raz kolejny kluczowym wydarzeniem miesiąca była decyzja jednego z głównych banków centralnych. Tym razem był to Europejski Bank Centralny. Pod koniec stycznia ogłosił on program ilościowego luzowania polityki pieniężnej. EBC już wcześniej sygnalizował możliwość użycia tej metody stymulowania europejskiej gospodarki i dlatego styczniowe nastroje inwestorów rozgrzewały przede wszystkim spekulacje co do wartości i czasu trwania programu, a nie tego czy zostanie on uruchomiony. Rynki dyskontowały tu raczej pozytywne scenariusze, a bank nie zawiódł oczekiwań – europejska wersja QE ma trwać co najmniej do września 2016 r. i zakłada skup aktywów o wartości 60 mld euro miesięcznie.

Na fali spodziewanego napływu na rynek nowych pieniędzy większość indeksów europejskich giełd akcji zyskiwała na wartości. Szczególne powody do zadowolenia mieli inwestorzy mający otwarte długie pozycje na niemieckim rynku akcji. DAX, główny indeks tamtejszej giełdy, zyskał bowiem w styczniu ponad 9%. Niemcy mogą być jednym z głównych beneficjentów europejskiej wersji luzowania ilościowego.

Pozytywnej tendencji na rynkach akcji poddała się również warszawska giełda, szczególnie segment mniejszych firm, co przełożyło się na wzrost wartości krajowych spółek znajdujących się w portfelu Investor FIZ. Na wynik Funduszu wpływ miało również zaangażowanie w akcje na rynkach zagranicznych oraz trwająca wciąż hossa na rynku obligacji.

W najbliższych miesiącach fundusz będzie dążył do wykorzystywania średnioterminowych trendów pojawiających się w różnych klasach aktywów, przy jednoczesnej próbie ograniczania i kontroli ryzyka inwestycyjnego.