Investor FIZ - Odwołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 37/2016 z dnia 03/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 32/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o odwołaniu osoby zarządzającej Investor Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.