Investor FIZ - Powołanie osób zarządzających

Ogłoszenie 41/2016 z dnia 13/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 36/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osób zarządzających Investor Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.