Investor FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 26/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.