Investor FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 25/2015 z dnia 10/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osoby nadzorującej.