Investor FIZ - Powołanie osoby nadzorującej

Ogłoszenie 26/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu  osoby nadzorującej.