Investor FIZ - Powołanie osoby zarządzającej

Ogłoszenie 36/2016 z dnia 13/09/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o powołaniu osoby zarządzającej Investor Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.