Investor FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2014

Ogłoszenie 18/2014 z dnia 30/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2014 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.