Investor FIZ - Raport kwartalny za 1 kwartał 2017

Ogłoszenie 18/2017 z dnia 27/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 1 kwartał 2017 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.