Investor FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2016

Ogłoszenie 27/2016 z dnia 28/07/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2016 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.