Investor FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2017

Ogłoszenie 34/2017 z dnia 02/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2017 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.