Investor FIZ - Raport kwartalny za 2 kwartał 2020

Ogłoszenie 26/2020 z dnia 27/07/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 2 kwartał 2020 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.