Investor FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2014

Ogłoszenie 42/2014 z dnia 30/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2014 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.