Investor FIZ - Raport kwartalny za 3 kwartał 2020

Ogłoszenie 36/2020 z dnia 26/10/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 3 kwartał 2020 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.