Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2013

Ogłoszenie 09/2014 z dnia 13/02/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2013 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.