Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2015

Ogłoszenie 05/2016 z dnia 28/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2015 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.