Investor FIZ - Raport kwartalny za 4 kwartał 2016

Ogłoszenie 08/2017 z dnia 02/02/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2017 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.