Investor FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 53/2013 z dnia 04/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 47/2013 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.Raport bieżący 47/2013 Investor FIZ