Investor FIZ - Rezygnacja osoby nadzorującej

Ogłoszenie 25/2014 z dnia 16/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 22/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby nadzorującej.