Investor FIZ - Rezygnacja osoby zarządzającej

Ogłoszenie 4/2014 z dnia 14/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 4/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o rezygnacji osoby zarządzającej Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.



Raport bieżący nr 4/2014 Investor FIZ