Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2013

Ogłoszenie 17/2014 z dnia 04/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2013 r.