Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2014

Ogłoszenie 16/2015 z dnia 03/04/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2014 r.