Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2015

Ogłoszenie 13/2016 z dnia 31/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2015 r.