Investor FIZ - Roczne sprawozdanie finansowe za 2016

Ogłoszenie 17/2017 z dnia 11/04/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport roczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za 2016 r.