Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014

Ogłoszenie 35/2014 z dnia 29/08/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2014 r.