Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016

Ogłoszenie 32/2016 z dnia 30/08/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2016 r.