Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017

Ogłoszenie 35/2017 z dnia 30/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2017 r.