Investor FIZ - Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020

Ogłoszenie 30/2020 z dnia 27/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający półroczne sprawozdanie finansowe Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za pierwsze półrocze 2020 r.