Investor FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 27/2017 z dnia 02/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 23/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu w 2017 r.