Investor FIZ - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Ogłoszenie 29/2015 z dnia 20/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.