Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2015

Ogłoszenie 09/2015 z dnia 02/03/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2015 roku.