Investor FIZ - Wycena WANCI na 28 lutego 2018

Ogłoszenie 09/2018 z dnia 01/03/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 08/2018 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 28 lutego 2018 roku.