Investor FIZ - Wycena WANCI na 29 lutego 2016

Ogłoszenie 09/2016 z dnia 01/03/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 8/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 29 lutego 2016 roku.