Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 28/2014 z dnia 01/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 25/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2014 roku.