Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2015

Ogłoszenie 26/2015 z dnia 01/07/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 23/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2015 roku.