Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2017

Ogłoszenie 28/2017 z dnia 03/07/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2017 roku.