Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie 19/2014 z dnia 02/05/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2014 roku.