Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2013

Ogłoszenie 50/2013 z dnia 02/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 44/2013 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2013 roku.


Raport bieżący 44/2013 Investor FIZ