Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2015

Ogłoszenie 46/2015 z dnia 01/12/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2015 roku.