Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 46/2016 z dnia 01/12/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2016 roku.