Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2015

Ogłoszenie 39/2015 z dnia 01/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 34/2015 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2015 roku.