Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 37/2016 z dnia 03/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2016 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku.