Investor FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2020

Ogłoszenie 33/2020 z dnia 01/10/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2020 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2020 roku.