Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2014

Ogłoszenie 22/2014 z dnia 02/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2014 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2014 roku.