Investor FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2017

Ogłoszenie 23/2017 z dnia 01/06/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2017 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2017 roku.